آرشیو موضوعی: قاب عكس عروس و داماددانلود فریم اسپرت و قاب عکس عروس – ش۱۰

۷ فریم و قاب عکس با کیفیت عالی و دی پی آی ۳۰۰ در ابعاد مناسب ۲۰*۳۰ جهت چاپ عکس آتلیه عروس و اسپرت  را برایتان قرارداده ایم
مزیت این قاب عکسها در اینست که عکس نیاز به دوربری ندارد
با توجه به ایراد درگاه بانکی لطفا سفارش خود را از طریق آیدی Ertbatme@ اعلام نمایید تا پس از راهنمایی با نحوه پرداخت لینک دانلود در تلگرام برایتان ارسال شود

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

GhabAros10.1
GhabAros10.2
GhabAros10.3
GhabAros10.5
GhabAros10.7
GhabAros10.6
GhabAros10.4دانلود قاب عکس عاشقانه ولنتاین و عروس – ش۹

۹ فریم و قاب عکس عاشقانه ولنتاین  با کیفیت عالی و دی پی آی ۳۰۰ در ابعاد مناسب جهت چاپ عکس آتلیه عروس و داماد برایتان قرارداده ایم
مزیت این قاب عکسها در اینست که عکس نیاز به دوربری ندارد
با توجه به ایراد درگاه بانکی لطفا سفارش خود را از طریق آیدی Ertbatme@ اعلام نمایید تا پس از راهنمایی با نحوه پرداخت لینک دانلود در تلگرام برایتان ارسال شود

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

GhabAx9.1 GhabAx9.2 GhabAx9.3 GhabAx9.4 GhabAx9.5 GhabAx9.6 GhabAx9.7 GhabAx9.8 GhabAx9.9دانلود فریم و قاب عکس عروس با قلب و گل قرمز – ش۸

هفت فریم و قاب عکس عاشقانه زیبا  از گل و قلب  با کیفیت عالی در ابعاد۲۰ * ۳۰ سانتی متر و Dpi300 جهت چاپ عکس آتلیه عروس واسپرت برایتان قرارداده ایم
مزیت این قاب عکسها در اینست که عکس نیاز به دوربری ندارد
با توجه به ایراد درگاه بانکی لطفا سفارش خود را از طریق آیدی Ertbatme@ اعلام نمایید تا پس از راهنمایی با نحوه پرداخت لینک دانلود در تلگرام برایتان ارسال شود

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

GhabAx8.1 GhabAx8.2 GhabAx8.3 GhabAx8.4 GhabAx8.5 GhabAx8.6 GhabAx8.7دانلود آلبوم و قاب عکس گل عروس – ش۷

ده آلبوم عکس عروس و داماد کلاسیک با  فرمت PNG  با کیفیت عالی در ابعاد ۲۵*۵۰ که تصویر شما نیاز به دوربری ندارد را برایتان قرارداده ایم
با توجه به ایراد درگاه بانکی لطفا سفارش خود را از طریق آیدی Ertbatme@ اعلام نمایید تا پس از راهنمایی با نحوه پرداخت لینک دانلود در تلگرام برایتان ارسال شود

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

GhabAx7.1 GhabAx7.3
GhabAx7.2دانلود فریم و قاب عکس عروس – ش۶

سه بک گراند و قاب عکس فتوشاپی به صورت لایه باز با کیفیت عالی در ابعاد ۲۵*۵۰-۱۶*۲۱ -۲۹*۲۴۲ سانتی متر و Dpi300 جهت چاپ عکس آتلیه عروس و داماد برایتان قرارداده ایم،
قاب عکس های ذیل به صورت PSD جهت خرید دانلودی  قرار داده شده است
با توجه به ایراد درگاه بانکی لطفا سفارش خود را از طریق آیدی Ertbatme@ اعلام نمایید تا پس از راهنمایی با نحوه پرداخت لینک دانلود در تلگرام برایتان ارسال شود

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

GhabAros6.1
GhabAros6.2
GhabAros6.3دانلود فریم و قاب عکس از آتش و گل – ش۵

دو بک گراند  و قاب عکس فتوشاپی به صورت لایه باز با کیفیت عالی در ابعاد ۲۰ * ۳۰ سانتی متر و Dpi300 جهت چاپ عکس آتلیه عروس و داماد برایتان قرارداده ایم
بک گراندهای ذیل به صورت PSD جهت خرید دانلودی  قرار داده شده است
با توجه به ایراد درگاه بانکی لطفا سفارش خود را از طریق آیدی Ertbatme@ اعلام نمایید تا پس از راهنمایی با نحوه پرداخت لینک دانلود در تلگرام برایتان ارسال شود

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

Fire-Frem
Flover-Fremطرح فریم و قاب عکس اسپرت – ش۴

طرح لایه باز قاب و فریم برای اطراف عکس  با ابعاد بزرک و مناسب را برایتان جهت خرید دانلودی قرارداده ایم
با توجه به ایراد درگاه بانکی لطفا سفارش خود را از طریق آیدی Ertbatme@ اعلام نمایید تا پس از راهنمایی با نحوه پرداخت لینک دانلود در تلگرام برایتان ارسال شود

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

GhabAros4دانلود قاب عکس عروس و فریم گل و نگاتیو – ش۳

بک گراند  و قاب عکس فتوشاپی به صورت لایه باز با کیفیت عالی در ابعاد ۲۵ * ۵۰ سانتی متر و Dpi300 جهت چاپ عکس آتلیه عروس و داماد برایتان قرارداده ایم
بک گراند ذیل به صورت PSD جهت دانلود قرار داده شده است ، مزیت این قاب عکس اینست که عکس نیاز به دوربری ندارد
با توجه به ایراد درگاه بانکی لطفا سفارش خود را از طریق آیدی Ertbatme@ اعلام نمایید تا پس از راهنمایی با نحوه پرداخت لینک دانلود در تلگرام برایتان ارسال شود

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .


GhabAros3دانلود قاب عکس عروس و حلقه ازدواج – ش۲

بک گراند  و قاب عکس فتوشاپی به صورت لایه باز با کیفیت عالی در ابعاد ۲۵ * ۵۰ سانتی متر و Dpi300 جهت چاپ عکس آتلیه عروس و داماد برایتان قرارداده ایم.
بک گراند ذیل به صورت PSD جهت دانلود قرار داده شده است ، مزیت این قاب عکس اینست که عکس نیاز به دوربری ندارد
با توجه به ایراد درگاه بانکی لطفا سفارش خود را از طریق آیدی Ertbatme@ اعلام نمایید تا پس از راهنمایی با نحوه پرداخت لینک دانلود در تلگرام برایتان ارسال شود

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

GhabAros2دانلود قاب عکس عروس و داماد – ش۱

بک گراند  و قاب عکس فتوشاپی به صورت لایه باز با کیفیت عالی در ابعاد ۲۵ * ۳۸ سانتی متر و Dpi300 جهت چاپ عکس آتلیه عروس و داماد برایتان قرارداده ایم.
بک گراند ذیل به صورت PSD جهت دانلود قرار داده شده است
با توجه به ایراد درگاه بانکی لطفا سفارش خود را از طریق آیدی Ertbatme@ اعلام نمایید تا پس از راهنمایی با نحوه پرداخت لینک دانلود در تلگرام برایتان ارسال شود

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

GhabAros1

error: Content is protected !!